HANNISUKUUN JA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Puukiulusta lypsyrobottiin
Pitkään tekeillä ollut kirja PUUKIULUSTA LYPSYROBOTTIIN on nyt saatu painosta. Kirja kuvaa keskipohjalaista maaseudun elämää noin sadan vuoden ajalta Isohanni-sukumme vaiheiden kautta.Tekstiä on 208 sivua sisältäen runsaasti ajanjaksoon liittyviä kuvia. Painos on 420 kpl, josta varataan yliopistoille määrätyt, kirjailijalle kuuluvat, käsikirjoituksen painokuntoon työstäneille ja yhteistyökumppaneille tarvittavat kirjat, yhteensä 25 kappaletta.
Tutustu kirjaan paremmin

Joka tuvassa kuusiruutuiset akkunat
Näiden kotisivujen etusivulla on vanha valokuva kolmen talon ryppäästä. Kahdella niistä, Asuntuvalla ja Uuvellatuvalla, on tärkeä osuus Antti ja Viljami Isohannin sekä heidän jälkeläistensä elämässä. Asuntupa (oik.) oli Antin ja Viljamin synnyinkoti
Tutustu kirjaan paremmin

Kannuksen kansakoulun vaiheista
Kirjassa on mielenkiintoinen kuvaus Kannuksen kirkonkylästä, mm. elinkeinoelämästä, sivistysasioista ja suurista nälkävuosista kansakoulun perustamisaikoihin 1870-luvun alussa. Päätöstä rakentamisesta oli tekemässä mm. Jaako Jaakonpoika Hanni.
Tutustu kirjaan paremmin

Korpelan voima
Puoli vuosisataa sähkön jakelua
Historiikissa kerrotaan keskipohjalaisten kuntien yhteisen sähkövoimalaitoksen perustamisvaiheista v. 1918 alkaen, rakentamisesta, rahoituksesta ja -vaikeuksista ennen kuin voimalaitos v. 1921 oli valmiiksi rakennettu. Antti Isohanni oli mukana Kannuksen kunnan edustajana koko rakennusajan.
Tutustu kirjaan paremmin

Kotikontujen tienoilta
Kirja kuvaa kannuslaisten panosta maanpuolustustyössä alkaen vapaussodan vuodesta 1918 päättyen vuoteen 1944, jolloin ao. järjestöt lakkautettiin.
Isohanni-suvun jäseniä on ollut mukana toiminnassa kaikissa järjestöissä. Vanhin suvun suojeluskuntalainen oli Antti Isohanni. Luettelosta löytyy 17 muuta Isohannia.
Tutustu kirjaan paremmin

Kuningastie
Teos käsittää presidentti Kekkosen vaiheista vuodet 1950-1056. Nämä muodostavat hänen elämästään politiikassa ehkä vaikeimmat vuodet. Yhtenä osatekijänä oli Maalaisliiton piirissä syntynyt erimielisyys hänen ehdokkuudestaan. Siitä on Kalliokosken elämäkerrassa kirjoitettu laajasti.
Tutustu kirjaan paremmin

Maakuntakuoro - Matkakuoro
Kirja sisältää kuvauksen kuoron toiminnasta alkaen perustamisesta v, 1952 vuoteen 1969 saakka. Perustamien taustavoimana oli Keski-Pohjanmaan Maakuntaliitto, jonka toiminnanjohtajana oli silloin Eino Isohanni, Antin perheen kulttuurivaikuttaja. Perustava kokous pidettiin Ylivieskassa, jonne oli kutsuttu 13 kuorolaulun harrastajaa, joukossa Kannuksesta myös Mikko Koski ja A. E. Uusitalo.
Tutustu kirjaan paremmin

Paluu paukkakrintille
Paluu paukkakrintille on perinnekirja. Siinä on sekä historiallista että kansantieteellistä ainesta. Suurin osa on kuitenkin perinnetietoutta.
Tutustu kirjaan paremmin

Pietiltä ja krannista
Kannuksen Mutkalammin kylään kuuluvat Pietin tilat ovat vuonna 2007 olleet saman suvun hallussa 330 vuotta. Siinä yksi syy tämän teoksen julkaisuun. Kirjan ensimmäinen osa kertoo asutuksen synnystä Hannille Kärkisojan varteen...
Tutustu kirjaan paremmin

Pitkä sarka
Kirjoittaja on päähenkilön pojanpoika. Kirjassa mainitaan kolme Isohanni-nimistä henkilöä, Antti, Eino ja Väinö, kaikki keskipohjalaisia vaikuttajia tahoillaan. Männistön tuora Antti mainitaan vuoden 1919 eduskuntavaalien kansanedustajaehdokkaana sekä   Viljami Kalliokosken työtoverina monissa maakunnallisissa hankkeissa.
Tutustu kirjaan paremmin

Suur-Lohtajan historia I
Teoksesta löytyy kymmeniä mainintoja liittyen Hanni - ja myöhemmin Isohanni-nimisiin henkilöihin ja taloihin. Myös nykyisin sukuun kuuluvien henkilöiden omistuksessa olevista Männistöstä (Rako rno 1) ja Vähäraosta löytyy mainintoja. Kirjan mukaan Hannin kylä on syntynyt 15. vuosisadan lopulla.
Tutustu kirjaan paremmin

Suur-Lohtajan historia II
Toisessa osassa on sukutaloihin liittyviä mainintoja suurperhelaitoksesta, jossa yhteydessä sukutalojen nimet aiheellisesti muuttuivat Hannista Isohanniksi, maanviljelyksestä, myllyistä ja kansakoulun perustamisesta.
Tutustu kirjaan paremmin

Vaakakupissa vapaus
Kirja kertoo Kannuksen sotaveteraaneista ja heidän vaiheistaan vapaussodasta alkaen. Se sisältää omakohtaisia kokemuksia sotatoimialueilta ja kotirintamalta sotilaiden ja lottien kertomana. Sodan arkipäivästä kerrotaan ruohonjuuritasolla itse koettuna. Myös sodan jälkeisestä ajasta kansanhuoltoineen ja asutustoimenpiteineen on kuvaukset.
Tutustu kirjaan paremmin

Vihan päivät
Romaani Vihan päivät kertoo fiktiivisesti mutta tosiasioihin perustuen, mitä Kannuksen Hannilla ja lähiympäristössä tapahtui isonvihan aikaan. Kirja kertoo myös sen, miten Matti Hannin ainutlaatuinen aarrekätkö löytyi lähes 300 vuotta myöhemmin.
Tutustu kirjaan paremmin

 

Etusivulle